Варна

http://varna.dir.bg/
 
Сайт с информация с регионално значение от Варна. Важна местна справочна информация

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 82 720
- Реални посетители на месец: 59 972
- Показвания (page views) на месец: 301 299
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 9 100
- Реални посетители на ден: 7 986
- Показвания (page views) на ден: 20 316
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 2.72
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи