Tranz.it

http://tranz.it
 
Безплатна комуникационна система за изпращане на големи файлове и за тяхното временно съхраняване на сървъри.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 37 761
- Реални посетители на месец: 31 298
- Показвания (page views) на месец: 179 515
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 3 700
- Реални посетители на ден: 2 200
- Показвания (page views) на ден: 7 800
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 1.93
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи