София

http://sofia.dir.bg
 
Сайт с информация с регионално значение от София. Важна местна справочна информация

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 129 283
- Реални посетители на месец: 87 368
- Показвания (page views) на месец: 621 856
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 18 500
- Реални посетители на ден: 16 000
- Показвания (page views) на ден: 48 000
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 3.79
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи