Русе

http://ruse.dir.bg
 
Сайт с информация с регионално значение от Русе. Важна местна справочна информация.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 64 220
- Реални посетители на месец: 48 712
- Показвания (page views) на месец: 224 954
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 7 564
- Реални посетители на ден: 4 600
- Показвания (page views) на ден: 9 900
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 2.52
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи