Пловдив

http://plovdiv.dir.bg/
 
Сайт с информация с регионално значение от Пловдив. Важна местна справочна информация

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 91 833
- Реални посетители на месец: 67 009
- Показвания (page views) на месец: 370 788
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 10 251
- Реални посетители на ден: 7 066
- Показвания (page views) на ден: 13 712
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 2.88
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи