Новини

http://novini.dir.bg
 
Най-големият български RSS сайт. Самогенериращи се новини в текст и снимки на основата на RSS feeds от повече от 30 български агенционни и новинарски сайтове. Над 10 000 заглавия покриват всички основни новинарски рубрики.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 173 463
- Реални посетители на месец: 88 853
- Показвания (page views) на месец: 1 761 323
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 17 300
- Реални посетители на ден: 13 900
- Показвания (page views) на ден: 69 500
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 5.62
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи