Поща

http://mail.dir.bg
 
Първата (1999) българска уеб базирана електронна поща. След период, когато услугата е основно платена, днес тя е отново и безплатна с широки възможности за потребителите.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 88 940
- Реални посетители на месец: 45 519
- Показвания (page views) на месец: 4 677 659
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 12 500
- Реални посетители на ден: 11 800
- Показвания (page views) на ден: 205 000
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 11.22
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи