Начална стр.

http://www.dir.bg/
 
Отправна точка в интернет на над 1 милион българи у нас и в чужбина.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 530 061
- Реални посетители на месец: 376 459
- Показвания (page views) на месец: 12 396 781
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 137 462
- Реални посетители на ден: 96 482
- Показвания (page views) на ден: 523 550
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 17.80
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи