Начална стр.

http://www.dir.bg/
 
Отправна точка в интернет на над 1 милион българи у нас и в чужбина.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 1 194 581
- Реални посетители на месец: 401 822
- Показвания (page views) на месец: 17 898 882
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 175 500
- Реални посетители на ден: 144 700
- Показвания (page views) на ден: 780 000
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 19.80
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи