Fun

http://fun.dir.bg
 
Огромна база смях - уникални бисери и изключителни вицове, карикатури и снимки, изпратени от потребителите.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 23 700
- Реални посетители на месец: 14 796
- Показвания (page views) на месец: 169 633
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 2 100
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 3.76
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи