Дом

http://dom.dir.bg
 
Информационно онлайн издание за недвижимите имоти в България – покупки, продажби, наеми, ипотеки, застрояване, както и за поддържане и обзавеждане на дома. Новини за пазарите на имоти.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 23 101
- Реални посетители на месец: 18 680
- Показвания (page views) на месец: 52 826
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 1 200
- Реални посетители на ден: 1 000
- Показвания (page views) на ден: 3 000
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 1.44
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи