Днес

http://dnes.dir.bg
 
Най-утвърденият новинарски източник за офис аудиторията на България, покриващ всички значими събития на денонощието. Модерирани потребителски коментари, анкети, собствени видео, репортажи, фото новини.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 445 108
- Реални посетители на месец: 405 624
- Показвания (page views) на месец: 11 500 720
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 108 510
- Реални посетители на ден: 74 207
- Показвания (page views) на ден: 391 795
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 10.06
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи