Днес

http://dnes.dir.bg
 
Най-утвърденият новинарски източник за офис аудиторията на България, покриващ всички значими събития на денонощието. Модерирани потребителски коментари, анкети, собствени видео, репортажи, фото новини.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 850 793
- Реални посетители на месец: 406 868
- Показвания (page views) на месец: 12 686 902
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 120 200
- Реални посетители на ден: 95 400
- Показвания (page views) на ден: 570 000
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 10.25
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи