Календар

http://calendar.dir.bg/
 
Сайт, подреждащ предстоящите български и световни събития в областта на културата и изкуството, икономиката, спорта, здравеопазването и др. Годишнини и празници, изложения. Възможност за добавяне на корпоративно събитие, поддържане на личен календар.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 79 224
- Реални посетители на месец: 63 531
- Показвания (page views) на месец: 214 461
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 4 500
- Реални посетители на ден: 4 000
- Показвания (page views) на ден: 8 000
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 1.76
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи