Банки и финанси

http://banks.dir.bg
http://finance.dir.bg
 
Сайтове, покриващи широк периметър банкова и финансова информация - новини, коментари, валутни котировки, борсови индекси в реално време. Каталог на банките в България. Уникално приложение, което позволява сравняване на условията по кредити и по депозити.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 193 673
- Реални посетители на месец: 124 033
- Показвания (page views) на месец: 929 868
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 24 900
- Реални посетители на ден: 16 700
- Показвания (page views) на ден: 39 400
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 5.40
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи