Банки и финанси

http://banks.dir.bg
http://finance.dir.bg
 
Сайтове, покриващи широк периметър банкова и финансова информация - новини, коментари, валутни котировки, борсови индекси в реално време. Каталог на банките в България. Уникално приложение, което позволява сравняване на условията по кредити и по депозити.

Aудитория

- Уникални (cookies) браузъри на месец: 79 498
- Реални посетители на месец: 60 471
- Показвания (page views) на месец: 209 122
- Уникални (cookies) браузъри на ден: 7 681
- Реални посетители на ден: 5 093
- Показвания (page views) на ден: 8 682
- Бр. сесии на реален посетител месечно: 1.73
Структура на посетителите по пол  
Структура на посетителите по възраст Структура на посетителите по доходи